Dodatkowe usługi W16 office

Cennik usług dodatkowych nie objętych pakietami:

– wysyłka korespondencji pocztą – cena przesyłki + 3 zł netto;
– wysyłka korespondencji kurierem – cena przesyłki + 5 zł netto;
– wydruki dokumentów A4 czarnobiały – 0,30 zł netto za stronę (cena obejmuje papier);
– skan dokumentów/korespondencji – 0,40 zł netto za stronę;