Dodatkowe usługi

Cennik usług dodatkowych nie objętych pakietami:

– wysyłka korespondencji pocztą – cena przesyłki + 2 zł netto;
– wysyłka korespondencji kurierem – cena przesyłki + 4 zł netto;
– wydruki dokumentów A4 czarnobiały – 0,11 zł netto za stronę (cena obejmuje papier);
– wydruki dokumentów A4 (kolor – 0,22 zł netto za stronę (cena obejmuje papier);
– skan dokumentów/korespondencji – 0,10 zł netto za stronę;