Dodatkowe usługi

Cennik usług dodatkowych nie objętych pakietami:

Usługi związane z korespondencją:

– Obsługa korespondencji wychodzącej:

• Wysyłka korespondencji pocztą – cena przesyłki + 2 zł netto;
• Wysyłka korespondencji kurierem – cena przesyłki + 4 zł netto;
• Wydruki dokumentów A4 czarnobiały – 0,11 zł netto za stronę (cena obejmuje papier);
• Wydruki dokumentów A4 kolor – 0,22 zł netto za stronę (cena obejmuje papier);
• Kopiowanie (w formie elektronicznej- skan) dokumentów – 0,05 zł netto za stronę;


Usługi dotyczące organizacji spotkań/konferencji:

– Sala konferencyjna na 8 osób (rzutnik, tablica) – 30 zł netto za godzinę

• 25 zł netto za godzinę – cena dla korzystających z usługi wirtualnego biura


Ustalane indywidualnie:

• Serwis/obsługa spotkań (kawa, herbata, woda);
• Dostęp do Internetu poprzez dedykowaną sieć WiFi;
• Usługi księgowe;
• Pomoc przy rejestracji spółek;
• Obsługa kadrowa i BHP